UTBILDNING För studierektorer

Är du ny i studierektorsuppdraget och behöver få verktyg och idéer för hur du ska utforma ditt uppdrag och ST på arbetsplatsen? Eller har du hållit på ett tag och känner att du behöver fylla på med inspiration? Välkommen på en praktisk och inspirerande kurs tillsammans med andra likasinnade kursdeltagare och kunniga kursledare! 

Kursdatum: 2-4 maj 2018.
Plats: Victory hotell och konferens i Gamla stan, Stockholm.
Kostnad: 11 900 kr exkl. moms. 
Kursbeskrivning: Lipus kursbeskrivning
Ur innhållet: 
- Studierektorsfunktionen -hur ser uppdraget ut?
- Att skapa en välfungerande struktur för ST -kompetensbedömning, handledning och kvalitetssäkring etc.
- Att hantera känsliga och svåra situationer och samtal
- Att leda utan att vara chef - hur lyckas jag få handledare, ST-läkare och överordnade att göra det som krävs för att det ska bli en bra ST?
- Förbättring av ST i den egna verksamheten
Anmälan: Anmälan sker skriftligen till hanna@kompetensochutveckling.com. Ange arbetsplats, kontaktuppgifter, fakturauppgifter samt en kortfattad beskrivning av ditt uppdrag.

Specialsydda utbildningar

Just nu är följande utbildningar/föreläsningar planerade:

"Att variera och utveckla handledningen" Sankt Görans sjukhus
"Läkaren som pedagog" för ST-läkare i Västmanland
"Handledarutbildning för specialister" vid  Karolinska Universitetssjukhuset
"Utbildning för studierektorer" för studierektorer i Värmland samt för studierektorer i Sörmland.

Övriga utbildningar

För handledarkurser och ledarskapskurser hänvisar jag till Hoff & Lindahl Organisationsutveckling AB och till Läkarutveckling.