UTBILDNING För studierektorer

Är du ny i studierektorsuppdraget och behöver få verktyg och idéer för hur du ska utforma ditt uppdrag och ST på arbetsplatsen? Eller har du hållit på ett tag och känner att du behöver fylla på med inspiration? Välkommen på en praktisk och inspirerande kurs tillsammans med andra likasinnade kursdeltagare och kunniga kursledare! 

Kursdatum: 22-24 november 2017 alternativt 7-9 maj 2018.
Plats: Victory hotell och konferens i Gamla stan, Stockholm.
Kostnad: 11 900 kr exkl. moms. 
Kursbeskrivning: Fullständig kursbeskrivning finns hos LIPUS. Sök på kursnummer "20170106".

Specialsydda utbildningar

Just nu är följande utbildningar/föreläsningar planerade:

"Läkaren som pedagog" för ST-läkare i Västmanland
"En handledarroll i förändring- verktyg och förhållningssätt för att bedöma ST-läkares kompetens" för handledare i Region Norrbotten
"Handledarutbildning för specialister" vid  Karolinska Universitetssjukhuset
"Utbildning för studierektorer" för studierektorer i Värmland
"Kompetensbedömning av s k allmänna kompetenser" för ST-handledare på Gotland

Övriga utbildningar

För handledarkurser och ledarskapskurser hänvisar jag till Hoff & Lindahl Organisationsutveckling AB och till Läkarutveckling.