UTBILDNING För studierektorer

TREDAGARS KURS
Datum:  2-4 december 2020
Plats: Victory Hotell och Konferens, Stocckholm
Pris: 12 400 kr
Kursbeskrivning>

Anmälan: Anmälan sker skriftligen till sara@waldine.se. Ange arbetsplats, kontaktuppgifter, fakturauppgifter samt en kortfattad beskrivning av ditt uppdrag.

Kursledare:
Sara Ingvarsson är leg. psykolog och har sedan 2009 arbetat med ledarskaps- och handledarutbildning för läkare. Hon har även jobbat som organisationskonsult inom hälso- och sjukvården sedan 2005 med fokus på verksamhetsutveckling och chefscoachning. Sara är också doktorand på Karolinska Institutet där hon forskar på de-implementation av lågvärdeinsatser inom hälso- och sjukvården.

Kenneth Nilsson är leg, psykolog, leg psykoterapeut och utbildad handledare. Han har gedigen kunskap om vidareutbildningen för läkare inklusive studierektorsutbildning. Dessutom har han arbetat som psykolog inom klinisk psykologi och organisationspsykologi sedan början 1990-talet. Kenneth är verksam i sitt eget bolag Beteendeanalysgruppen, Uppsala.  

Kursupplägget är framtaget i samarbete med Hanna Wijk som har gedigen erfarenhet av arbete med utbildningsfrågor för AT- och ST-läkare samt disputerat inom forskningsområdet Educational Leadership med fokus på studierektorsrollen.

Övriga kursdatum
21-23 april 2021
Kurs 14-16 oktober är tyvärr inställd.

Specialsydda utbildningar

Just nu är följande utbildningar/workshops planerade. 

  • Handledarutbildning för specialister i Region Skåne
  • Handledarutbildning för specialister vid  Karolinska Universitetssjukhuset
  • Handledarutbildning för ST-läkare och specialister  i Region Gävleborg
  • Handledarutbildning för ST-läkare i region Västmanland
  • Handledarutbildning för specialister vid Sankt Görans sjukhus
  • Fortbildning för studierektorer i Landstinget Värmland

Educational leadership definition:
“Leadership acts that improve the quality of training and learning, either through direct intervention to resident´ and supervisors´ work or through creating learning conditions that do so indirectly”

Based on Firestone, W. A., & Robinson, V. M. J. (2010). Research on Educational Leadership -  Approaches/Promising Directions. In P. Peterson, E. Baker, & B. McGaw (Eds.), International Encyclopedia of Education (Third Edition) (pp. 740-745). Oxford: Elsevier.

Övriga utbildningar

För handledarkurser och ledarskapskurser hänvisar jag till Hoff & Lindahl Organisationsutveckling AB och till Läkarutveckling.