UTBILDNING För studierektorer

DISTANSKURS MED EN KURSDAG

Kursupplägg:
1. Webbinarium:  22 april kl 13–16: bl a introduktion av kursen, presentation av deltagarna, studierektorsfunktionen – hur ser uppdraget ut? samt planering för framtida självstudier.
2. Självstudierna innefattar filmade föreläsningar, texter för inläsning samt korta reflektionsövningar. Som en uppföljning under självstudierna kommer ni även att boka in ett gruppmöte med andra kursdeltagare för att utbyta erfarenheter kring studierektorsrollen.
3. 15 september kl 9.00-16.30: kursdag i Stockholm. Kursdagen inkluderar uppföljning av självstudier, fördjupning och tillämpning av bedömning av kompetens, hur man hanterar svåra situationer inom uppdraget och planering av ett utvecklingsarbete.
Pris: 10 400 kr ex moms.
Anmälan: se nedan.
Information>

TREDAGARS KURS
Datum: 14-16 oktober samt 2-4 december 2020
Plats: Victory Hotell och Konferens, Stocckholm
Pris: 12 400 kr
Kursbeskrivning>

Anmälan: Anmälan sker skriftligen till hanna@kompetensochutveckling.com. Ange arbetsplats, kontaktuppgifter, fakturauppgifter samt en kortfattad beskrivning av ditt uppdrag.

Specialsydda utbildningar

Just nu är följande utbildningar/workshops planerade. 

  • Studierektorsutbildning i Landstinget Västmanland
  • Studierektorsutbildning i Region Halland
  • Föreläsning för vid AT-konferens, Sunne
  • Handledarutbildning för specialister i Region Skåne
  • Handledarutbildning för specialister vid  Karolinska Universitetssjukhuset
  • Fortbildning för specialister vid barnkliniken Karolinska Universitetssjukhuset
  • Handledarutbildning för ST-läkare och specialister  i Region Gävleborg
  • Handledarutbildning för ST-läkare i region Västmanland
  • Handledarutbildning för specialister vid Sankt Görans sjukhus
  • Fortbildning för studierektorer i Landstinget Värmland

Educational leadership definition:
“Leadership acts that improve the quality of training and learning, either through direct intervention to resident´ and supervisors´ work or through creating learning conditions that do so indirectly”

Based on Firestone, W. A., & Robinson, V. M. J. (2010). Research on Educational Leadership -  Approaches/Promising Directions. In P. Peterson, E. Baker, & B. McGaw (Eds.), International Encyclopedia of Education (Third Edition) (pp. 740-745). Oxford: Elsevier.

Övriga utbildningar

För handledarkurser och ledarskapskurser hänvisar jag till Hoff & Lindahl Organisationsutveckling AB och till Läkarutveckling.