Boktips

Om läkares professionella utveckling

  • ST-boken, redaktörer Ola Björgell & Ulrika Uddenfeldt Wort. Kapitlet om handledning skrivet av Hanna Wijk och Ingegerd Hoff Lindahl.
  • Handledning av läkare under utbildning av Hofgaard Lycke, Handal, Lauvås
  • Handledning för professionell utveckling av Skarman
  • Vägen till specialist - om handledning och lärande för läkare i ST av Egidius, Egidius och Erwander

Länkar