Boktips

Om läkares professionella utveckling
- ST-boken, redaktörer Ola Björgell & Ulrika Uddenfeldt Wort
- Handledning av läkare under utbildning
av Hofgaard Lycke, Handal, Lauvås
- Handledning för professionell utveckling av Skarman
- Vägen till specialist - om handledning och lärande för läkare i ST av Egidius, Egidius och Erwander

Länkar