Utbildning & FACILITERING

Jag leder utbildningar för stora och mindre grupper, såväl specialsydda för en arbetsplats eller specialitet, eller öppna för  deltagare från hela landet.

Jag erbjuder också enstaka inspirations- eller fördjupningsföreläsningar, tex på handledarmöten, studierektorsträffar och utbildningsdagar, kring ett område som arbetsplatsen själv identifierar.

Behöver ni en extern person som leder en workshop eller ett möte på ett varmt, kreativt och strukturat sätt? Jag hjälper gärna till att diskutera ett bra upplägg, faciliterar diskussionen och bidrar med att dokumentera resultatet. 

Handledning

Handledning utvecklar kompetens och ger personlig utveckling. Det ger möjlighet till reflektion, kunskapsöverföring och stöd i svåra situationer. Jag  erbjuder handledning i grupp såväl som individuellt. Handledningen kan ges centralt i Stockholm eller på den egna arbetsplatsen.

Foto: Åsa Blixt

Utrednings- & förbättringsarbete

Hur fungerar specialiseringstjänstgöringen för läkare inom vår region? Hur vill vi att grundutbildningen för läkare ser ut i framtiden? Hur har införandet av Socialstyrelsens riktlinjer kring ST-utbildning fungerat i praktiken? Vad är framgångsfaktorerna för att skapa goda kliniska forskarmiljöer?

Det är exempel på frågeställningar från tidigare uppdrag. Kontakta mig gärna för att diskutera hur du kan utreda och förbättra din organisation med min hjälp.