Wijk Kompetens & Utveckling består av Hanna Wijk; psykolog inriktad på arbetspsykologi och lärande vilket hon kombinerar med en gedigen kunskap om professionell utveckling inom  hälso- och sjukvården. 
 

Artikel

Reflektion bidrar till återhämtning 
Att många av vårdens medarbetare lider av en alltför hög arbetsbelastning och etisk stress är inget som någon kan ha missat. Positivt därför att handledning kan göra det lättare att återhämta sig och liksom att förebygga stress.
En pilotstudie från Lunds universitet  är inspirerande, även om den har ett par år på nacken. Här hittar du en artikel samt rapporten.

Aktuella kurser

Jag och min kollega Magnus Ström är stolta över att nu kunna erbjuda en digital handledarkurs som kan genomföras "on demand". utformad för att vara ett seriöst alternativ till en handledarkurs i en kurslokal. Läs mer>

Välkommen till en studierektorskurs som syftar till att öka din kompetens inom medicinsk utbildning, pedagogik och ledarskap, med fokus på praktisk användbara verktyg för det egna uppdraget.  
Läs mer>

Senaste nytt på Instagram

"Ditt personliga handledarskap", inspirationsdag för hälso- och sjukvårdspersonal i Region Gävleborg har gått av stapeln här på Folkets hus. Tre dagar, sammanlagt 270 personer, avklarade. Hurra! Tillsammans med @magnusstrom1

Följ mig>