Wijk Kompetens & Utveckling består av Hanna Wijk; psykolog inriktad på arbetspsykologi och lärande vilket hon kombinerar med en gedigen kunskap om professionell utveckling inom  hälso- och sjukvården. 
 

Aktuellt

Studierektorskurs
Välkommen till en kurs som syftar till att öka din kompetens inom medicinsk utbildning, pedagogik och ledarskap, med fokus på praktisk användbara verktyg för det egna uppdraget.  Läs mer här>

Handledarutbildning
- e-learning

Jag och min kollega Magnus Ström är stolta över att nu kunna erbjuda en digital handledarkurs som kan genomföras "on demand". utformad för att vara ett seriöst alternativ till en handledarkurs i en kurslokal. Läs mer>
Se vår reklamfilm där du får en liten överblick över kursen.

Månadens tips

Många handledare och adepter som jag träffar beskriver att etik inte diskuteras tillräckligt i handledningen. Ett konkret tips är att läsa igenom den här artikeln inklusive kommentarerna. Diskutera utifrån följande:
  • Vad tycker du själv i frågan?
  • Vilka teorier/fakta ligger bakom din åsikt?
  • Vilka egna erfarenheter ligger bakom?
  • Vilka är dina värderingar som påverkar din åsikt?
På så sätt lär man sig att strukturera sitt tänkande och göra medvetna och transparanta val.