Wijk Kompetens & Utveckling AB  består av Hanna Wijk (tidigare Frydén). Hanna är psykolog inriktad på arbetspsykologi och lärande vilket hon kombinerar med en gedigen kunskap om professionell utveckling inom  hälso- och sjukvården med särskild inriktning på läkares kompetensutveckling.
 

AKtuella Utredningar

Under hösten genomför jag tillsammans en kollega en s k övergripande SPUR-granskning åt LIPUS räkning på uppdrag av  Region Östergötland.  Ytterligare ett aktuellt SPUR-projekt är en övergripande SPUR-granskning i SUS, Region Skåne.

JULkLAPP

En ökad dos av bekräftelse, beröm och konstruktiv feedbacktill alla duktiga och ambitiösa läkare är något jag hoppas blir årets julklapp 2018. Ebba Lindqvist skriver viktigt krönika om detta i Läkartidningen. Läs krönikan här>

studierektorskurs

Nästa kurs: 21-23 augusti 2019
Resultat  från tidigare kurs: "Skulle du rekommendera kursen till en kollega i en liknande situation som din?" Medel 5, 9 (max 6)
"Bra innehåll. Relevant. Bra blandning av undervisningsmoment"
"Tack! Mycket inspirerande!"
Läs mer>