Wijk Kompetens & Utveckling består av Hanna Wijk; psykolog inriktad på arbetspsykologi och lärande vilket hon kombinerar med en gedigen kunskap om professionell utveckling inom  hälso- och sjukvården. 
 

Aktuellt

Utvärdering på uppdrag av Svenska Läkaresällskapet
Covid-19 skapade behov av snabba och unika lösningar för kunskapsöverföring mellan olika medicinska specialiteter. Jag genomför en utvärdering av ett av dessa initiativ. 
Ska du intervjuas? Du bokar din tid här>

Studierektorskurs
Välkommen till en kurs som syftar till att öka din kompetens inom medicinsk utbildning, pedagogik och ledarskap, med fokus på praktisk användbara verktyg för det egna uppdraget.  Läs mer här>

Inspiration

En ny intressant modell för handledarutbildning har testats i Västra Götalands. Så kallad kollegahandledning innebär att:
  •  "jämbördiga kollegor observerar och ger varandra återkoppling på en professionell prestation.
  • kollegan är en »kritisk vän« som samtidigt kan vara både stöttande och utmanande."
Läs artikeln>

Månadens tips

Etisk stress är när "en situation upplevs som angelägen och etiskt relevant, men det uppstår hinder för personen att handla med hänsyn till sin etiska bedömning."
Henrik Åstrand Freidlitz ger konkreta tips för hur denna typ av stress kan hanteras, viktigt både för dig som är vårdpersonal och du som handleder.
Läs artikeln>