Wijk Kompetens & Utveckling består av Hanna Wijk (tidigare Frydén). Hanna är psykolog inriktad på arbetspsykologi och lärande vilket hon kombinerar med en gedigen kunskap om professionell utveckling inom  hälso- och sjukvården. 
 

Studierektorskurs

Välkommen till en kurs som syftar till att öka din kompetens inom medicinsk utbildning, pedagogik och ledarskap, med fokus på praktisk användbara verktyg för det egna uppdraget. Utbildningen ger också möjlighet till nätverkande med studierektorer. Vi genomför tre kurser under 2021. Läs mer här>

Nytt lästips

En ny review om feedback i klinisk ST-handledning. Vilket av nedanstående tre påståenden är falskt?
  • Den oftast nämnda principen för effektiv feedback i litteraturen var att vara specifik.
  • En del av effektiv feedback är att utforska adeptens syn på feedbacken, inklusive förståelse, emotionell reaktion och om adepten håller med om feedbacken.
  • Artikeln identifierade att planen för förbättring ska vara skriftlig.

Svar längst bak i artikeln!  Läs här>

Samtalskontakt

Står du inför ett vägval i din yrkeskarriär? Vill du stanna upp och fundera kring hur du vill arbeta framöver? Har du för hög arbetsbelastning och brist återhämtning?  Upplever du en konflikt mellan dina olika roller - som läkare, forskare, förälder och vän?
Att samtala med en extern person ger ofta nya perspektiv, insikter och problemlösning. Läs mer här>