Tjänster

Wijk Kompetens & Utveckling AB erbjuder utbildningar, utredningar, handledning och stödsamtal för att utveckla och stödja medarbetare i sjukvården.

Handledning

Handledning utvecklar kompetens och ger personlig utveckling. Det ger möjlighet till reflektion, kunskapsöverföring och stöd i svåra situationer. Jag erbjuder handledning i grupp såväl som individuellt. Handledningen kan ges centralt i Stockholm eller på den egna arbetsplatsen.
Handledning

Utrednings- & förbättringsarbete

Hur fungerar specialiseringstjänstgöringen för läkare inom vår region? Hur vill vi att grundutbildningen för läkare ser ut i framtiden? Hur fungerade Läkaresällskapets arbetsgrupp för Covid-19? Vad är framgångsfaktorerna för att skapa goda kliniska forskarmiljöer? Det är exempel på frågeställningar från tidigare uppdrag.

Utbildning & facilitering

Jag leder utbildningar för stora och mindre grupper, såväl specialsydda för en arbetsplats eller specialitet, eller öppna för deltagare från hela landet.

Jag erbjuder också enstaka inspirations- eller fördjupningsföreläsningar, tex på handledarmöten, studierektorsträffar och utbildningsdagar, kring ett område som arbetsplatsen själv identifierar.

Behöver ni en extern person som leder en workshop eller ett möte på ett varmt, kreativt och strukturat sätt? Jag hjälper gärna till att diskutera ett bra upplägg, faciliterar diskussionen och bidrar med att dokumentera resultatet.

Individuella stödsamtal

Efter att ha arbetat i snart 20 år med läkare vet jag mycket om de utmaningar som rollen innebär, inte minst när andra delar av livet gungar. Stress, ångest och oro är exempel på problem som påverkar såväl privat som yrkeslivet. Kanske har du också funderingar kring din fortsatt yrkesutövning som du inte vill dela med andra.

Jag erbjuder stödsamtal utifrån dina behov. Stödsamtal är en mer avgränsad form av psykoterapi, där vi under ett begränsat antal samtal arbetar med ett visst problem eller frågeställning.

Kontakta mig

Vill du veta mer?