Kontakt

Vill du prata direkt med mig  på Wijk Kompetens & utveckling och få mer information om hur jag kan hjälpa dig med utbildningar, utredningar, handledning och stödsamtal?

Telefon

073-901 23 06

E-post

hanna@kompetensochutveckling.com

Adress

Selmedalsringen 11, 129 36 Hägersten