Wijk Kompetens & Utveckling består av Hanna Wijk (tidigare Frydén). Hanna är psykolog inriktad på arbetspsykologi och lärande vilket hon kombinerar med en gedigen kunskap om professionell utveckling inom  hälso- och sjukvården. 
 

Studierektorskurs

Välkommen till en kurs som syftar till att öka din kompetens inom medicinsk utbildning, pedagogik och ledarskap, med fokus på praktisk användbara verktyg för det egna uppdraget. Utbildningen ger också möjlighet till nätverkande med studierektorer.  Läs mer här>

Inspiration

En ny intressant modell för handledarutbildning har testats i Västra Götalands. Så kallad kollegahandledning innebär att:
  •  "jämbördiga kollegor observerar och ger varandra återkoppling på en professionell prestation.
  • kollegan är en »kritisk vän« som samtidigt kan vara både stöttande och utmanande."
Läs artikeln>

Pris till studierektor och handledare

Utmärkelsen för pedagogiska insatser för psykiatrin till Raffaella Björcks minne gick i år till överläkare Sven Rydhög vid psykiatriska kliniken i Kristianstad. Bra med pris som lyfter upp det viktiga arbete som görs av pedagogiskt duktiga läkare.
Läs mer>