Wijk Kompetens & Utveckling AB  består av Hanna Wijk (tidigare Frydén). Hanna är psykolog inriktad på arbetspsykologi och lärande vilket hon kombinerar med en gedigen kunskap om professionell utveckling inom  hälso- och sjukvården med särskild inriktning på läkares kompetensutveckling.
 

Avbrott i verksamheten

På grund av sjukdom är verksamheten på sparlåga tillsvidare.

Avhandling

Nu har jag disputerat! Vill du ta del av artiklarna och avhandlingen? Läs här>

studierektorskursER

Covid 19 påverkar förstås även möjligheterna att genomföra kurser. Studierektorskurs 14-16 oktober är inställd.
Kursen 2-4 december kommer, om inget nytt framkommer från myndigheternas och vårdgivarnas sida, att genomföras. 
Läs mer>