Aria

Välkommen till en studierektorskurs som syftar till att öka din kompetens inom medicinsk utbildning, pedagogik och ledarskap, med fokus på praktisk användbara verktyg för det egna uppdraget.  Nästa kurs är 15-17 maj 2024.Läs mer här

Jag och min kollega Magnus Ström är stolta över att nu kunna erbjuda en digital handledarkurs som kan genomföras “on demand”. utformad för att vara ett seriöst alternativ till en handledarkurs i en kurslokal. Läs mer här

Att många av vårdens medarbetare lider av en alltför hög arbetsbelastning och etisk stress är inget som någon kan ha missat. Positivt därför att handledning kan göra det lättare att återhämta sig och liksom att förebygga stress.En pilotstudie från Lunds universitet  är inspirerande, även om den har ett par år på nacken. Här hittar du en artikel samt rapporten.